Ging Gang Goolie

Ging gang gooli, gooli, gooli, gooli, watcha,
Ging, gang goo, Ging, gang goo,
Ging gang gooli, gooli, gooli, gooli, watcha,
Ging, gang goo, Ging, gang goo.
Heyla, heyla sheyla, Heyla sheyla, heyla ho,
Heyla, heyla sheyla, Heyla sheyla, heyla ho.
Shalli-walli, shalli-walli, Shalli-walli, shalli-walli.
Oompa, oompa, oompa…

Home
Index